Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Đề tài NCKH sinh viên giải A năm 2004-2005 (06-11-2006)

Các đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải A năm 2004-2005

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2005 - GIẢI A

(Kèm theo QĐ số  /2005/QĐKT-NCKH /ĐTN ngày 25 tháng 5 năm 2005)

STT
MÃ SỐ ĐỀ TÀI
SINH VIÊN THỰC HIỆN
LỚP
ĐIỂM THƯỞNG
1.       
KD – 2005 – 06
Đào Quỳnh Anh
Đào Thị Như
Mai Thị Huyền Sâm
Nguyễn Thu Lan
46 KD2
-
-
46 KD5
3
-
-
-
2.       
CĐ – 2005 – 08
Trần Việt Hùng
46 CĐ1
3
3.       
CTB – 2005 – 02
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Thế Hùng
46 CB
-
-
3
-
-
4.       
KT – 2005 – 08
Phạm Hồng An
46 KT4
3
5.       
KT – 2005 – 14
Vũ Thị Kim Dung
Phạm Thị Vân Anh
46 KT4
-
3
-
6.       
MT – 2005 – 06
Nguyễn Chiến Thắng
Nguyễn Hoàng Tuấn
46 MK
46 DT
3
-
7.       
MT – 2005 – 10
Nguyễn Đình Tuấn
Chu Thanh Tùng
Đặng Ngọc Lâm
Nguyễn Tông Hoàng
46 MN1
-
-
-
3
-
-
-
8.       
VL – 2005 – 07
Phạm Thị Vinh Lanh
Lương Thị Thu Hoài
45 VL
-
3
-
9.       
CK – 2005 – 03
Bùi Hà Nguyên
45 M2
3
10.  
CK – 2005 – 08
Nguyễn Văn Trung
45 M1
3
11.  
CNTT– 2005– 04
Mai Văn Cử
Nguyễn Tiến Dũng
Lê Quang Hoàng
Vũ Xuân Sơn
46 PM1
-
-
-
3
-
-
-
12.  
CTT – 2005 – 02
Đoàn Văn Tú
46 CG1
3
13.  
XD – 2005 – 02
Trần Mạnh Hà
Nguyễn Sỹ Tuân
46XD2
46XF
3
-

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo