Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Danh sách sinh viên đạt giải SVG năm học 2004 - 2005 (06-11-2006)

Danh sách sinh viên đạt giải SVG các môn thi năm học 2004-2005

Danh sách sinh viên đạt giải SVG năm học 2004 - 2005
(Kèm theo QĐ số /2005/QĐKT-ĐTN ngày 25 tháng 5 năm 2005)
STT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
MÔN THI
ĐẠT GIẢI
ĐIỂM THƯỞNG

1.
Vũ Thành Đô
48XF
Cơ lý thuyết
Ba
3

2.
Nguyễn Tuấn Hải
48XF
Cơ lý thuyết
Ba
3

3.
Nguyễn Văn Tịnh
46KM
Chi tiết máy
Nhất
3

4.
Phạm Văn Minh
46KG
Chi tiết máy
Nhì
3

5.
Lê Văn Dũng
47KM
Chi tiết máy
Nhì
3

6.
Nguyễn Sỹ Tuân
Cơ đất
Nhất
3

7.
Vũ Xuân Lộc
47XD3
Cơ đất
Nhì
3

8.
Hoàng Xuân Huyền
Cơ đất
Ba
3

9.
Lưu Trung Kiên
Cơ kết cấu
Nhất
3

10.
Nguyễn Anh Đức
47XD4
Cơ kết cấu
Nhì
3

11.
Phạm Thành Phương
46XD2
Cơ kết cấu
Ba
3

12.
Nguyễn Việt Anh
46CĐ4
Cơ kết cấu
Ba
3

13.
Phạm Hoàng Sơn
47XD4
Sức bền vật liệu
Nhất
3

14.
Nguyễn Lượng Sáng
47XF
Sức bền vật liệu
Nhì
3

15.
Nguyễn Danh Toàn
Sức bền vật liệu
Nhì
3

16.
Nguyễn Duy Hưng
Sức bền vật liệu
Nhì
3

17.
Phạm Xuân Nam
Sức bền vật liệu
Nhì
3

18.
Trần Lê Anh Dũng
Sức bền vật liệu
Nhì
3

19.
Phạm Thanh Tùng
46CLC
Sức bền vật liệu
Nhì
3

20.
Nguyễn Quang Thanh
47XF
Sức bền vật liệu
Nhì
3

21.
Nguyễn Văn Chiến
47XD5
Sức bền vật liệu
Ba
3

22.
Trần Thị Ngọc Huyền
46XF
Sức bền vật liệu
Ba
3

23.
Bạch Quốc Toản
Sức bền vật liệu
Ba
3

24.
Nguyễn Đức Minh
Sức bền vật liệu
Ba
3

25.
Hà Minh Cường
47CLC2
Thuỷ lực
Nhất
3

26.
Phạm Thị Hồng Nhung
47CLC2
Thuỷ lực
Nhất
3

27.
Phan Vũ Thành Toàn
47CLC2
Thuỷ lực
Nhì
3

28.
Trần Hanh
Thuỷ lực
Nhì
3

29.
Nguyễn Mạnh Đàm
Thuỷ lực
Nhì
3

30.
Vũ Hải Đăng
46CLC
Thuỷ lực
Ba
3

31.
Lê Trọng Hiếu
47CLC2
Thuỷ lực
Ba
3

32.
Đỗ Lê Minh
48KD2
Tiếng anh
Nhất
3

33.
Nguyễn Quốc Việt
48KD2
Tiếng anh
Nhì
3

34.
Đỗ Văn Trung
49X9
Tiếng anh
Ba
3

35.
Bùi Quang Nhã
48XD6
Tiếng anh
Ba
3

36.
Đào Duy Linh
48XD7
Tiếng anh
Ba
3

37.
Hà Đình Lực
48XF
Tiếng pháp
Nhất
3

38.
Nguyễn Lê Hùng
47XF
Tiếng pháp
Nhì
3

39.
Nguyễn Xuân Minh
48CLC2
Tiếng pháp
Nhì
3

40.
Nguyễn Thanh Huyền
48KD2
Tiếng pháp
Nhì
3

41.
Nguyễn Anh Dũng
45XD1
Tiếng pháp
Nhì
3

42.
Lê Hồng Hạnh
48XF
Tiếng pháp
Nhì
3

43.
Lê Ngọc Thụ
47CLC2
Tiếng pháp
Nhì
3

44.
Chu Tiến Đạt
47CLC1
Tiếng pháp
Nhì
3

45.
Nguyễn t. Thanh Huyền
47XF
Tiếng pháp
Ba
3

46.
Trần Tiến Dũng
47CLC1
Tiếng pháp
Ba
3

47.
Nguyễn Thanh Hương

Tiếng pháp
Ba
3

48.
Hoa Bạch Dương
48XF
Tiếng pháp
Ba
3

49.
Trần Văn Hinh
47CLC2
Tiếng pháp
Ba
3

50.
Nguyễn Quán Sơn
48CLC1
Tiếng pháp
Ba
3

51.
Đoàn Thị Thuý Vinh
46XF
Tiếng pháp
Ba
3

52.
Đoàn Đình Hồng
47XF
Tiếng pháp
Ba
3

53.
Nguyễn Như Bình
49X26
Tiếng pháp
Ba
3

54.
Phan Trọng Thái Quyền
48CLC1
Tin học
Nhì
3

55.
Lê Tuấn Anh
49X30
Tin học
Ba
3
56.
Nguyễn Xuân Tú
49CLC1
Tin học
Ba
3

57.
Hồ Đức An
49XF
Toán
Nhì
3

58.
Phạm Đức Nhân
49X17
Toán
Ba
3

59.
Bùi Quốc Hưởng
48CLC2
Toán
Ba
3

60.
Phạm Văn Tuấn
49CLC1
Toán
Ba
3

61.
Phạm Đức Toàn
49CLC2
Vật lý
Nhất
3

62.
Phạm Vũ Trường

Vật lý
Nhất
3

63.
Lê Huy Hoàng
49X7
Vật lý
Nhất
3

64.
Đỗ Văn Quân
49X9
Vật lý
Nhì
3

65.
Lê Quốc Vượng
49CLC2
Vật lý
Nhì
3

66.
Vũ Văn Cường
49X27
Vật lý
Ba
3

67.
Văn Đình Hà
49X20
Vật lý
Ba
3


Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo