Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thi Olympic năm 2004-2005 (06-11-2006)

Kết quả thi Olympic Toàn quốc của các đội tuyển Olympic trường Đại học Xây dựng

 Năm học 2004 - 2005
TT
Họ và tên
Đơn vị
Đạt giải
Điểm thưởng
CƠ HỌC ĐẤT
1.
Vũ Minh Ngọc
46 CLC
Nhất
3
2.
Trần Quang Dũng
47 XD1
Nhì
3
3.
Bùi Nguyễn Hoàng
46 XF
Nhì
3
4.
Đào Vinh Quang
47 XD4
Nhì
3
5.
Hoàng Văn Thắng
45 CG
Nhì
3
6.
Trần Mạnh Hà
46 XD2
Ba
3
7.
Hoàng Xuân Huyền
47 XD3
Ba
3
8.
Phan Văn Nghĩa
47 XD2
Ba
3
9.
Phạm Thành Trung
47 TH2
Ba
3
10.
Nguyễn Sỹ Tuân
46 XF
Ba
3
11.
Lê Hồng Phú
45 CG
Khuyến khích
3
12.
Hoàng Gia Quyền
46 CLC
Khuyến khích
3
13.
Vũ Minh Thông
47 XD6
Khuyến khích
3
14.
Ngô Quang Việt
47 XD4
Khuyến khích
3


CƠ KẾT CẤU

1.
Lưu Trung Kiên
46 XF
Nhì
3
2.
Phạm Thành Phương
46 XD2
Nhì
3
3.
Nguyễn Đức Tục
47 CD2
Nhì
3
4.
Nguyễn Anh Đức
47 XD4
Ba
3
5.
Nguyễn Bảo Giang
46 XF
Ba
3
6.
Trần Xuân Hoà
47 XD1
Ba
3
7.
Vũ Văn Hoà
47 CD2
Ba
3
8.
Hồ Diên Hùng
47 XD1
Ba
3
9.
Phan Đông Thái
46 XF
Ba
3


CƠ LÝ THUYẾT
1.
Phạm Ngọc Phước
48 XD6
Nhì
3
2.
Lê Hoàng Long
48 XD6
Khuyến khích
3


CHI TIẾT MÁY
1.
Nguyễn Văn Tịnh
46 KM
Nhì
3


SỨC BỀN
1.
Nguyễn Quang Thanh
47 XF
Nhất
3
2.
Nguyễn Danh Toàn
47 XF
Nhì
3
3.
Phạm Hoàng Sơn
47 XD4
Ba
3


THUỶ LỰC
1.
Hà Minh Cường
47 CLC2
Nhất
3
2.
Trần Hạnh
47 CLC2
Nh×
3
3.
Phạm thị Hồng Nhung
47 CLC2
Nhì
3
4.
Nguyễn Mạnh Đàm
47 CLC2
Ba
3
5.
Đào Ngọc Hà
47 CLC2
Ba
3
6.
Đoàn Văn Hùng
47 CLC2
Ba
3
7.
Phan Vũ Thành Toàn
47 CLC2
Ba
3


TIN HỌC
1.
Phan Trọng Thái Quyền
48 CLC1
Ba
3
2.
Nguyễn Xuân Tú
49 CLC1
Ba
3


VẬT LÝ
1.
Nguyễn Văn Tuấn
48 XF
Nhất
3
2.
Phạm Đức Toàn
49 CLC2
Nhất
3
3.
Phạm Viết Ân
48 CLC2
Nhất
3
4.
Lê Hữu Hà
48 CLC2
Nhì
3
5.
Lê Thanh Sơn
48 CLC2
Nhì
3
6.
Phạm Vũ Trường
49 CLC1
Nhì
3


TOÁN
TT
Họ và tên
Lớp
Đại số
Giải tích
Điểm thưởng
1.
Bùi Quốc Hưởng
48 CLC2
Nhì
Nhì
3
2.
Hồ Đức An
49 XF
Nhì
Ba
3
3.
Nguyễn Sinh Hùng
49 XD17
0
Nhì
3
4.
Vũ Đức Quý
49 CLC1
0
KK
3
5.
Nguyễn Văn Đỉnh
49 XF
0
KK
3
6.
Trần Ngọc Hân
49 CLC1
KK
0
3
                 


GIẢI ĐỒNG ĐỘI

T
Môn
Giải
1.
Thuỷ lực
Nhất
2.
Vật lý
Nhất
3.
Cơ đất
Nhất
4.
Cơ kết cấu
Nhì
5.
Tin học
Nhì
6.
Sức bền
Ba

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo