Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH và CN năm 2011 (05-02-2010)

Năm 2010 là năm kết thúc kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2006 – 2010 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011, công tác tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2006 – 2010 và xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2011 – 2015 Bộ sẽ có hướng dẫn chi tiết.

 


Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo