Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Dự thảo quy định về tổ chức và hoạt động KHCN của Trường ĐHXD (22-01-2010)

Điều 1. Trường Đại học Xây dựng là một trong những cơ sở đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu của Việt Nam trong các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng. Hoạt động khoa học và công nghệ là một trong hai chức năng chính của Nhà trường; là nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ giảng dạy; là phương thức bồi dưỡng tiềm năng khoa học cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên. Các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm gắn kết nhà trường với xã hội, tăng cường đóng góp trực tiếp của nhà trường vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tạo một phần tài lực để phát triển Nhà trường.

 

Để xem chi tiết nội dung của dự thảo quy định về tổ chức và hoạt động KHCN của Trường ĐHXD nhấn vào đường địa chỉ sau: nuce.edu.vn/files/DUTHAO_QUIDINH_KHCN_DHXD_2010.pdf

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo