Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo về việc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ các khoa, viện (22-01-2010)

Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ của nhà trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng đề nghị các khoa, viện tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo với các nội dung sau: nuce.edu.vn/files/Thong bao hop_HoidongKHCN_2010.pdf

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo