Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa, viện nhiệm kỳ 2009-2014 (20-01-2010)

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa, viện nhiệm kỳ 2009-2014

(Theo quyết định số 47/QĐ-ĐHXD ngày 12 tháng 01 năm 2010)


1. Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

trong Hội đồng

1.       

PGS.TS Phan Quang Minh

Trưởng Khoa

Trưởng BM Công trình BTCT

Chủ tịch

2.       

ThS. Võ Mạnh Tùng

BM Công trình Bê tông Cốt thép

Thư ký

kiêm trợ lý KH

3.       

PGS.TS Nguyễn Quang Viên

Trưởng BM Thép - Gỗ

 

Ủy viên

4.       

PGS.TS Lê Ngọc Chấn

Trưởng BM Cơ lý thuyết

 

Ủy viên

5.       

PGS.TS Lê Ngọc Thạch

Trưởng BM Sức bền Vật liệu

 

Ủy viên

6.       

PGS.TS Phạm Văn Hội

BM Thép - Gỗ

 

Ủy viên

7.       

PGS.TS Lý Trần Cường

BM Công trình Bê tông cốt thép

 

Ủy viên

8.       

TS. Trần Hồng Hải

Trưởng BM Công nghệ và QLXD

 

Ủy viên

9.       

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng BM Cơ học kết cấu

 

Ủy viên

10.  

TS. Hồ Ngọc Khoa

BM Công nghệ và QLXD

 

Ủy viên

11.  

KS. Lê Huy Như

Trưởng PTN và Kiểm định CT

 

Ủy viên

 

2.      Khoa Xây dựng Cầu đường

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

trong Hội đồng

1.       

PGS.TS Nguyễn Phi Lân

Trưởng Khoa

Trưởng BM Cầu và CT ngầm

Chủ tịch

2.       

TS. Hoàng Tùng

Phó Trưởng Khoa

Phó BM Đường ô tô - Đường đô thị

Thư ký

kiêm trợ lý KH

3.       

TS. Vũ Văn Thặng

Phó Trưởng Khoa

Trưởng BM Trắc địa

Ủy viên

4.       

TS. Phạm Quang Hưng

Trưởng BM Cơ đất - Nền móng

 

Ủy viên

5.       

PGS.TS Nguyễn Hồng Đức

Trưởng BM Địa chất Công trình

 

Ủy viên

6.       

TS. Vũ Hoài Nam

Trưởng BM

Đường ô tô - Đường đô thị

Ủy viên

7.       

TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó BM Cầu và CT ngầm

 

Ủy viên

 

 

 

3.      Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

trong Hội đồng

1.       

PGS.TS Nguyễn Nam

Trưởng Khoa

 

Chủ tịch

2.       

TS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó BM Quy hoạch

Thư ký

kiêm trợ lý KH

3.       

GS.TS Phạm Đình Việt

BM Kiến trúc dân dụng

 

Ủy viên

4.       

PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh

Trưởng BM LT và LS Kiến trúc

 

Ủy viên

5.       

PGS.TS Đặng Văn Cứ

Trưởng BM Hình họa - VKT

 

Ủy viên

6.       

PGS.TS Doãn Minh Khôi

Trưởng BM Kiến trúc Dân dụng

 

Ủy viên

7.       

TS. Phạm Đình Tuyển

Trưởng BM Kiến trúc Công nghiệp

 

Ủy viên

8.       

TS. Nguyễn Thị Thu Hòa

Trưởng BM Vật lý kiến trúc

 

Ủy viên

9.       

PGS.TS Phạm Hùng Cường

Trưởng BM Quy hoạch

 

Ủy viên

10.  

PGS.TS Đàm Thu Trang

Trưởng BM Kiến trúc Cảnh quan

 

Ủy viên

11.  

TS. Nguyễn Đình Thi

Phó Trưởng khoa

 

Ủy viên

12.  

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng BM Cơ sở nghệ thuật

 

Ủy viên

13.  

TS. Hồ Ngọc Hùng

Trưởng BM Hạ tầng đô thị

 

Ủy viên

 

 

4.      Khoa Xây dựng Công trình Thủy

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

trong Hội đồng

1.       

PGS.TS Vũ Hữu Hải

Trưởng Khoa

 

Chủ tịch

2.       

ThS. Vũ Anh Khoa

Phó Trưởng Khoa

 

Thư ký

kiêm trợ lý KH

3.       

PGS.TS Huỳnh Bá Kỹ Thuật

Trưởng BM Thủy lợi - Thủy điện

 

Ủy viên

4.       

PGS.TS Nguyễn Thượng Bằng

Phó BM Thủy lợi - Thủy điện

 

Ủy viên

5.       

PGS.TS Hoàng Văn Tần

BM Thủy lợi - Thủy điện

 

Ủy viên

6.       

PGS.TS Đỗ Văn Đệ

BM Cảng - Đường thủy

 

Ủy viên

7.       

TS. Trần Văn Sung

BM Cảng - Đường thủy

 

Ủy viên

8.       

TS. Bùi Việt Đông

Trưởng BM Cảng - Đường thủy

 

Ủy viên

9.       

TS. Nguyễn Thanh Hoàn

Phó BM Cảng - Đường thủy

 

Ủy viên

10.  

ThS. Nguyễn Thành Nam

Trưởng BM Thủy lực - Thủy văn

 

Ủy viên

11.  

TS. Lê Văn Thuận

BM Thủy lực - Thủy văn

 

Ủy viên

12.  

TS. Lê Bá Sơn

BM Thủy lực - Thủy văn

 

Ủy viên

13.  

ThS. Nguyễn Công Thành

Trưởng PTN Công trình thủy

 

Ủy viên

 

 

 

5.      Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

trong Hội đồng

1.       

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng

 

 

 

Chủ tịch

2.       

PGS.TS Nguyễn Việt Anh

Phó viện trưởng

 

Thư ký

3.       

PGS.TS Nguyễn Duy Động

Viện trưởng

 

Ủy viên

4.       

ThS. Nguyễn Thành Trung

Trưởng BM Năng lượng và MT

 

Trợ lý KH

5.       

PGS.TS Lều Thọ Bách

Phó viện trưởng

Phó BM Công nghệ và QLMT

Ủy viên

6.       

PGS.TS Trần Đức Hạ

Trưởg BM Cấp thoát nước

 

Ủy viên

7.       

PGS.TS Bùi Sỹ Lý

Trưởng BM Vi khí hậu

 

Ủy viên

8.       

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thái

Trưởng BM Công nghệ và QLMT

Ủy viên

9.       

PGS.TS Ứng Quốc Dũng

BM Cấp thoát nước

 

Ủy viên

10.  

PGS.TS Nguyễn Văn Tín

BM Cấp thoát nước

 

Ủy viên

11.  

PGS.TS Lê Nguyên Minh

BM Năng lượng và MT

 

Ủy viên

12.  

PGS.TS Vũ Công Hòe

BM Năng lượng và MT

 

Ủy viên

13.  

PGS.TS Nguyễn Thị Quỳnh Hương

BM Công nghệ và QLMT

 

Ủy viên

 

 

 

6.      Viện Xây dựng Công trình biển

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

trong Hội đồng

1.       

PGS.TS Đinh Quang Cường

Trưởng Khoa

 

Chủ tịch

2.       

ThS. Dương Thanh Quỳnh

Phó Trưởng BM Cơ sở KTXD CTB

Thư ký

kiêm trợ lý KH

3.       

GS.TS Phạm Khắc Hùng

BM Cơ sở KTXD CTB

 

Ủy viên

4.       

PGS.TS Phan Ý Thuận

Trưởng BM Cơ sở KTXD CTB

 

Ủy viên

5.       

TS. Nguyễn Quốc Hòa

Phó Trưởng khoa

 

Ủy viên

6.       

ThS. Mai Hồng Quân

Trưởng BM Kỹ thuật XD CTB

 

Ủy viên

7.       

ThS. Đào Triệu Kim Cương

BM Kỹ thuật XD CTB

 

Ủy viên

 

 

 

7.      Khoa Vật liệu xây dựng

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

trong Hội đồng

1.       

PGS.TS Phạm Hữu Hanh

Trưởng Khoa

 

Chủ tịch

2.       

PGS.TS Vũ Đình Đấu

Phó Trưởng Khoa

Ủy viên thư ký

 

3.     

 

PGS.TS Nguyễn Mạnh Phát

Trưởng BM Vật liệu xây dựng

 

Ủy viên

4.       

TS. Trần Ngọc Tính

Trưởng BM Công nghệ VLXD

 

Ủy viên

5.       

TS. Bùi Danh Đại

Trưởng PTN VLXD

 

Ủy viên

6.       

KS. Nguyễn Sinh Hoa

Trưởng BM Hóa học

 

Ủy viên

7.       

TS. Nguyễn Văn Đỉnh

BM Vật liệu xây dựng

 

Ủy viên

8.       

PGS.TS Vũ Minh Đức

BM Công nghệ VLXD

 

Ủy viên

9.       

PGS.TSKH Bạch Đình Thiên

BM Công nghệ VLXD

 

Ủy viên

10.  

TS. Nguyễn Như Quý

BM Công nghệ VLXD

 

Ủy viên

11.  

PGS.TS Trương Văn Ngà

BM Hóa học

 

Ủy viên

 

 

 

8.      Khoa Cơ khí Xây dựng

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

trong Hội đồng

1.       

PGS.TS Phạm Quang Dũng

Trưởng Khoa

Trưởng BM Máy Xây dựng

Chủ tịch

2.       

ThS. Phạm Đình Sùng

Phó Trưởng BM

Cơ sở kỹ thuật cơ khí

Thư ký

kiêm trợ lý KH

3.       

PGS.TS Trương Quốc Thành

Trưởng BM Cơ giới hóa Xây dựng

 

Ủy viên

4.       

PGS.TS Vũ Liêm Chính

BM Máy Xây dựng

 

Ủy viên

5.       

PGS.TS Trần Văn Tuấn

BM Máy Xây dựng

 

Ủy viên

6.       

TS. Nguyễn Thiệu Xuân

Trưởng Phòng nghiên cứu Thực nghiệm cơ khí

Ủy viên

7.       

ThS. Bùi Lê Gôn

Trưởng BM Cơ sở kỹ thuật cơ khí

 

Ủy viên

8.       

ThS. Đồng Xuân Khang

Trưởng BM Điện kỹ thuật

 

Ủy viên

9.       

CN. Bùi Hữu Thắng

Trưởng BM Vật lý

 

Ủy viên

 

 

 

9.      Khoa Công nghệ thông tin

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

trong Hội đồng

1.       

ThS. Vũ Trường Sơn

Trưởng Khoa

 

Chủ tịch

2.       

ThS. Nguyễn Anh Sơn

BM Toán ứng dụng

Thư ký

kiêm trợ lý KH

3.       

TS. Nguyễn Ngọc Cừ

Trưởng BM Toán

 

Ủy viên

4.       

PGS.TS Nguyễn Văn Nghiễm

BM Công nghệ phần mềm

 

Ủy viên

5.       

PGS.TS Hoàng Nghĩa Tý

BM Công nghệ phần mềm

 

Ủy viên

6.       

TS. Phạm Thiếu Nga

BM Kỹ thuật hệ thống và mạng máy tính

Ủy viên

7.       

ThS. Phạm Hữu Tùng

Trưởng BM Công nghệ phần mềm

 

Ủy viên

8.       

KS. Phạm Anh Vũ

Trưởng BM Kỹ thuật máy tính

 

Ủy viên

9.       

ThS. Bùi Thanh Phong

Trưởng BM Kỹ thuật hệ thống và mạng máy tính

Ủy viên

10.  

KS. Lê Trọng Hòa

Trưởng BM Tin học xây dựng

 

Ủy viên

11.  

ThS. Bùi Quốc Thắng

Trưởng BM Toán ứng dụng

 

Ủy viên

 

 

 

10. Khoa Lý luận Chính trị

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

trong Hội đồng

1.       

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng Khoa

Trưởng BM Đường lối CM của ĐCSVN & TTHCM

Chủ tịch

2.       

ThS. Trần Đình Thỏa

Trưởng BM Nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thư ký

kiêm trợ lý KH

3.       

PGS.TS Nguyễn Văn Hảo

BM Nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Ủy viên

4.       

TS. Lê Kim Châu

BM Nguyên lý CB của Chủ nghĩa  Mác-Lênin

Ủy viên

5.       

TS. Trần Thị Huyền

BM Nguyên lý CB của Chủ nghĩa  Mác-Lênin

Ủy viên

6.       

ThS. Ngô Thị Nguyệt Nga

BM Đường lối CM của ĐCSVN & TTHCM

Ủy viên

7.       

ThS. Phùng Thị Kim Thoa

BM Đường lối CM của ĐCSVN & TTHCM

Ủy viên

 

11. Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần

trong Hội đồng

1.       

TS. Trần Văn Ất

Trưởng Khoa

 

Chủ tịch

2.       

PGS.TS Đinh Đăng Quang

Trưởng BM Kinh tế nghiệp vụ

Thư ký

kiêm trợ lý KH

3.       

TS. Nguyễn Bá Vỵ

Bộ môn Tổ chức Kế hoạch

 

Ủy viên

4.       

TS. Trần Văn Tâm

Bộ môn Tổ chức Kế hoạch

 

Ủy viên

5.       

TS. Trần Văn Mùi

Bộ môn Kinh tế Xây dựng

 

Ủy viên

6.       

PGS.TS Lê Hồng Thái

Phó BM Tổ chức Kế hoạch

 

Ủy viên

7.       

TS. Nguyễn Văn Bảo

Phó BM Kinh tế nghiệp vụ

 

Ủy viên

8.       

TS. Trần Văn Tấn

Phó Trưởng Khoa

Trưởng BM Kinh tế Xây dựng

Ủy viên

9.       

TS. Nguyễn Liên Hương

Phó Trưởng Khoa

Trưởng BM Tổ chức Kế hoạch

Ủy viên

10.  

TS. Đỗ Tất Lượng

Bộ môn Tổ chức Kế hoạch

 

Ủy viên

11.  

TS. Phạm Xuân Anh

Phó Bộ môn Kinh tế Xây dựng

 

Ủy viên

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo