Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2009 (20-01-2010)

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2009 

 (Theo quyết định số: 42/QĐ-KHCN ngày 08 tháng 01 năm 2010) 

1. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

01-2009/KHXD

Kiến trúc trụ sở UBND phường nội thành Hà Nội - những bất cập và giải pháp khắc phục.

ThS. Trần Quốc Bảo

 

Đạt

2.                   

02-2009/KHXD

Những thay đổi trong tiếp cận nhà ở đô thị giai đoạn trước và sau đổi mới ở Hà Nội.

TS. Nguyễn Thị Thanh Mai

 

Tốt

3.                   

03-2009/KHXD

Đánh giá thực trạng nhà ở cho nhóm đối tượng làm việc trong các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

KTS. Dương Quỳnh Nga

TS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Xin thôi

4.                   

04-2009/KHXD

Phân tích đánh giá các mặt bất cập của các công  trình kiến trúc mới xây dựng trên một số tuyến phố chính ở Hà Nội.

TS. Nguyễn Sĩ Quế

KTS. Dương Quỳnh Nga

CN. Nguyễn Thanh Ngọc

Khá

5.                   

05-2009/KHXD

Đề xuất một số nguyên tắc cơ bản trong quản lý đô thị theo hướng phát triển bền vững

PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh

 

Khá

6.                   

06-2009/KHXD

Đề xuất hướng nghiên cứu tổng thể cho vấn đề bảo vệ và cải thiện môi trường đô thị.

KTS. Nguyễn Hồng Hương

SV. Vương Thùy Linh

Đạt

7.                   

07-2009/KHXD

Nghiên cứu xây dựng mặt xoắn bằng máy tính điện tử.

ThS. Phùng Quang Minh

PGS.TS Đặng Văn Cứ

Tốt

8.                   

09-2009/KHXD

Tạo mặt cong tỷ lệ bằng phương pháp giải tích đồ họa

ThS. Nguyễn Xuân Hoan

PGS.TS Đoàn Như Kim

Tốt

9.                   

10-2009/KHXD

Sử dụng năng lượng mặt trời trong kiến trúc nhà cao tầng.

TS. Nguyễn Thị Thu Hòa

 

Khá

 

2. Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

11-2009/KHXD

Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học phục vụ lập quy hoạch chất rắn cho các đô thị loại 2 và 3 của Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thái

ThS. Vũ Việt Hà

ThS. Lê Ngọc Tường

Tốt

2.                   

12-2009/KHXD

Nghiên cứu hệ sinh thái Hồ Tây, Hà Nội nhằm bảo vệ và phát triển bền vững

PGS.TS Lê Thị Hiền Thảo

ThS. Đinh Thị Lan Phương

Khá

3.                   

13-2009/KHXD

Nghiên cứu sử dụng năng lượng thay thế trong công nghệ xử lý nước thải ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thành Trung

PGS.TS Nguyễn Việt Anh

Khá

4.                   

14-2009/KHXD

Biên soạn đề mục số liệu tham khảo trong lĩnh vực năng lượng và môi trường phục vụ công tác đào tạo sinh viên ngành Môi trường

ThS. Phạm Minh Chinh

TS. Lê Nguyên Minh

KS. Lê Thị Huyền

Khá

5.                   

15-2009/KHXD

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể aroten có giá thể vi sinh

ThS. Nguyễn Quốc Hòa

ThS. Nguyễn Việt Anh

Khá

6.                   

16-2009/KHXD

Sử dụng năng lượng tự nhiên (tái tạo) trong hệ thống điều hòa không khí

PGS.TS Nguyễn Duy Động

ThS. Phạm Văn Lương

Tốt

7.                   

17-2009/KHXD

Lựa chọn giải pháp thông gió hợp lý cho tầng hầm các công trình lớn

ThS. Phạm Văn Lương

ThS. Nguyễn Huy Tiến

Khá

8.                   

18-2009/KHXD

Xác định cấp ổn định của khí quyền trong tính toán khuếch tán chất ô nhiễm theo mô hình Gauss bằng số liệu quan trắc khí tượng

ThS. Nguyễn Huy Tiến

GS.TS Trần Ngọc Chấn

Tốt

9.                   

19-2009/KHXD

Ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng giáo án điện tử môn học Cơ sở môi trường sinh thái

ThS. Bùi Quang Trung

 

Tốt

 

3. Khoa Xây dựng Cầu đường 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

20-2009/KHXD

Phương pháp thực nghiệm xác định các hệ số đổi xe trong phân tích chất lượng phục vụ của nút giao thông có đèn điều khiển trong đô thị Hà Nội.

TS. Vũ Hoài Nam

 

Tốt

2.                   

21-2009/KHXD

Lựa chọn phương pháp phù hợp xác định nhiệt độ của mặt đường bê tông nhựa trong điều kiện Hà Nội.

KS. Ngô Việt Đức

 

Khá

3.                   

22-2009/KHXD

Nghiên cứu điều kiện áp dụng làn phụ leo dốc trong đường ô tô cấp cao.

TS. Hoàng Tùng

 

Tốt

4.                   

23-2009/KHXD

Nghiên cứu phương pháp điều tra và thu thập số liệu tai nạn giao thông đường bộ.

ThS. Đỗ Duy Đỉnh

 

Tốt

5.                   

24-2009/KHXD

Xây dựng mối quan hệ giữa tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác, tốc độ hạn chế trong các đường ô tô hai làn xe.

KS. Nguyễn Văn Bích

KS. Phạm Quốc Việt

Khá

6.                   

25-2009/KHXD

Xây dựng chương trình kiểm định máy ảnh số phổ thông.

KS. Hà Thị Hằng

 

Tốt

7.                   

26-2009/KHXD

Tính toán chiều cao đài móng cọc theo một số phương pháp với các giả thiết khác nhau.

TS. Nguyễn Bảo Việt

 

Khá

8.                   

27-2009/KHXD

Phân tích sức kháng ma sát thành cọc dựa trên số liệu các đầu đo chuyển vị gắn dọc thân cọc và so sánh kết quả với phương pháp tính toán truyền thống.

TS. Phạm Quang Hưng

 

Tốt

 

4. Khoa Lý luận chính trị  

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

28-2009/KHXD

Quan điểm Hồ Chí Minh về sửa đổi lối làm việc đối với cán bộ và sự vận dụng ở Trường Đại học Xây dựng.

ThS. Mai Văn Hiển

 

Khá

2.                   

29-2009/KHXD

Nâng cao khả năng tư duy độc lập của sinh viên thông qua ximêna môn CNXHKH ở Trường Đại học Xây dựng.

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

Tốt

3.                   

08-2009/KHXD

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa chính trị và sự vận dụng ở Trường Đại học Xây dựng

ThS. Nguyễn Thanh Huyên

 

Khá

4.                   

30-2009/KHXD

Hình thành tư duy biện chứng cho sinh viên qua giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lenin ở Trường Đại học Xây dựng

ThS. Trần Đình Thỏa

 

Khá

5.                   

31-2009/KHXD

Tầm quan trọng của việc nghiên cứu tác phẩm kinh điển trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Xây dựng

ThS. Ngô Thị Nguyệt Nga

 

Tốt

6.                   

32-2009/KHXD

Giáo dục lý tưởng, niềm tin về chủ nghĩa xã hội cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng thông qua việc giảng dạy các môn lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn Thị Lành

 

Tốt

 

5. Khoa Cơ khí Xây dựng 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

33-2009/KHXD

Nghiên cứu triển khai chương trình mô phỏng động lực học máy ALASKA version 5.1

ThS. Lưu Đức Thạch

 

Khá

2.                   

34-2009/KHXD

Nghiên cứu xây dựng bài thí nghiệm về tang cuốn cáp phục vụ đào tạo đại học ngành Máy xây dựng và cơ giới hóa xây dựng.

PGS.TS Phạm Quang Dũng

ThS. Cao Thành Dũng

KS. Nguyễn Văn Tịnh

KS. Nguyễn Tiến Nam

Tốt

3.                   

35-2009/KHXD

Nghiên cứu lựa chọn các thông số cơ bản của thiết bị gầu khoan cọc nhồi mở rộng đáy.

PGS.TS Vũ Liêm Chính

KS. Nguyễn Tiến Nam

Tốt

4.                   

36-2009/KHXD

Nghiên cứu xây dựng phương án bố trí thiết bị nâng và phương án thiết kế thiết bị nâng phục vụ đóng tầu pha sông biển ở Việt Nam

KS. Phạm Văn Minh

TS. Trương Quốc Thành

Khá

5.                   

37-2009/KHXD

Sử dụng van trượt tỷ lệ Servo trong hệ thống truyền động thủy lực khi thay đổi vận tốc và tải trọng của cơ cấu chấp hành.

PGS.TS Đỗ Xuân Đinh

ThS. Lê Hồng Chương

Tốt

6.                   

38-2009/KHXD

Nghiên cứu chế tạo hệ đo nhiệt dung riêng của nước, đo nhiệt nóng chảy của nước đá ở nhiệt độ thường.

ThS. Ngô Đình Sáng

ThS. Vũ Văn Khải

Tốt

7.                   

39-2009/KHXD

Nghiên cứu độ linh động của electron trong dây lượng tử tiết diện tròn.

ThS. Lê Thanh Hải

 

Tốt

8.                   

40-2009/KHXD

Mô phỏng một số hệ vi lưu bằng phần mềm COMSOL.

ThS. Lưu Hoàng Minh

 

Tốt

9.                   

41-2009/KHXD

Nghiên cứu các giải pháp trang bị điện, cung cấp điện có tính đến tiết kiệm điện năng.

ThS. Vũ Hồng Dư

ThS. Nguyễn Đức Bắc

Tốt

10.               

42-2009/KHXD

Xây dựng hoàn thiện một số video clip phục vụ việc hướng dẫn thực hành và thực tập công nhân cơ khí.

ThS. Bùi Lê Gôn

ThS. Trịnh Duy Cấp

ThS. Đinh Huy Ngọc

Tốt

 

6. Viện Xây dựng Công trình biển 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

43-2009/KHXD

Đánh giá biến dạng và sự phá hoại nền móng các công trình trọng lực dưới tác dụng của tải trọng động

KS. Nguyễn Thanh Sơn

PGS.TS. Đinh Quang Cường

Tốt

2.                   

44-2009/KHXD

Tính toán xác định phản ứng của kết cấu chân đế dàn cố định bằng thép trong vùng Bạch Hổ chịu tác động của tải trọng đất

KS. Vũ Đan Chỉnh

ThS. Mai Hồng Quân

Khá

3.                   

45-2009/KHXD

Nghiên cứu tính toán lan truyền sóng bằng phần mềm MIKE 21.

KS. Nguyễn Lệ Quyên

 

Tốt

4.                   

46-2009/KHXD

Tính toán các thông số của sóng vượt đê.

TS. Nguyễn Quốc Hòa

 

Tốt

5.                   

47-2009/KHXD

Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của dàn tối thiểu sử dụng cọc hơi ép khi các cọc lún không đều.

KS. Đoàn Văn Khôi

ThS. Mai Hồng Quân

Xin thôi

6.                   

48-2009/KHXD

Một số vấn đề trong việc tính toán thiết kế cốt thép ứng lực trước cho công trình biển cố định trọng lực bằng bê tông

ThS. Dương Thanh Quỳnh

 

Khá

7.                   

49-2009/KHXD

Tính toán ổn định lật của công trình biển móng trọng lực khi kể đến chuyển vị đỉnh của công trình.

ThS. Bùi Thế Anh

 

Tốt

 

7. Khoa Công nghệ thông tin 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

50-2009/KHXD

Sự tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng vector suy rộng với các ánh xạ không liên tục.

TS. Bùi Trọng Kiên

GS. Ngai Cing Wong

TS. Nguyễn Quang Huy

Tốt

2.                   

51-2009/KHXD

Nghiên cứu lợi thế MathCad soạn thảo giáo trình và dạy chương trình Toán ứng dụng.

ThS. Nguyễn Hoàng Anh

 

Khá

3.                   

52-2009/KHXD

Xây dựng Website thông tin của Bộ môn Công nghệ Phần mềm.

CN. Phan Hữu Trung

 

Khá

4.                   

53-2009/KHXD

Phân lớp văn bản Tiếng Việt (Vietnamese texts classification)

KS. Lương Ngọc Quang

 

Tốt

5.                   

54-2009/KHXD

Tìm hiểu về khai phá thông tin trên trang web và khả năng tác động của các website.

ThS. Đào Thị Ngọc Hân

 

Xin thôi

6.                   

55-2009/KHXD

Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp giảng dạy mới: “Học theo nhóm - Chủ động tiếp cận kiến thức - Truyền bá lẫn nhau”. ứng dụng thử nghiệm cho các môn Tin học đại cương và Tin học ứng dụng.

ThS. Đào Tăng Kiệm

KS. Nguyễn Thị Hải Như

Tốt

7.                   

56-2009/KHXD

Xây dựng các mô hình các ứng dụng hỗ trợ thiết kế trên nền web.

KTS. Nguyễn Phú Quảng

 

Tốt

8.                   

57-2009/KHXD

Về nội dung chương trình giảng dạy môn Giải tích 2 tại Trường Đại học Xây dựng.

ThS. Lê Huy Hoàng

ThS. Bùi Văn Bình

Khá

9.                   

58-2009/KHXD

ứng dụng Snort trong phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng.

ThS. Nguyễn Trường Giang

 

Khá

10.               

59-2009/KHXD

Nghiên cứu việc áp dụng phương pháp tổng hợp mô hình hướng khía cạnh (Aspect - Oriented Model Composition) trong một trường hợp cụ thể: Hệ thống thu nhập thông tin về sức khỏe cộng đồng Health Watcher.

ThS. Bùi Thanh Phong

 

Tốt

11.               

60-2009/KHXD

Nghiên cứu một số vấn đề về an ninh trong mạng máy tính.

ThS. Nguyễn Hà Dương

 

Khá

 

8. Khoa Giáo dục quốc phòng 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.

61-2009/KHXD

Khai thác tính ưu việt của máy bắn tập TB95 trong môn học GDQP – AN tại Trường Đại học Xây dựng.

Đại tá, ThS Nguyễn Phi Cảnh

Thượng tá Nguyễn Tử Bình

Thượng tá Lê Đình Thời

Thượng tá Hà Duy Thanh

KS. Lê Viết Nhật

Khá

 

9. Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

62-2009/KHXD

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

PGS.TS Đinh Đăng Quang

KS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Tốt

2.                   

63-2009/KHXD

Nghiên cứu hoàn thiện các khoản mục chi phí trong dự toán công trình xây dựng.

TS. Nguyễn Văn Cự

 

Xin thôi

3.                   

64-2009/KHXD

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

TS. Vũ Thị Hòa

 

Khá

4.                   

65-2009/KHXD

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp thống kê xã hội học trong việc điều tra và đánh giá tình hình học tập của sinh viên đại học.

ThS. Thiều Thị Thanh Thúy

CN. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

CN. Nguyễn Mai Thu

Khá

 

10. Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

66-2009/KHXD

Ảnh hưởng của kết cấu biên đến nội lực và chuyển vị của kết cấu sản BTCT toàn khối.

PGS.TS Lê Bá Huế

ThS. Trịnh Đoan

Tốt

2.                   

67-2009/KHXD

Phương pháp tăng khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép bằng cáp sợi liên tục.

TS. Nguyễn Hùng Phong

 

Khá

3.                   

68-2009/KHXD

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dày sàn phẳng đến khả năng chịu lực của liên kết cột – sàn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

 

Tốt

4.                   

69-2009/KHXD

Thiết kế cốp pha theo tiêu chuẩn ACI trong thi công nhà bê tông cốt thép toàn khối ở Việt Nam

KS. Phạm Tiến Tới

ThS. Kiếu Thế Chinh

Khá

5.                   

70-2009/KHXD

Ứng dụng phần mềm MDSolids hỗ trợ giảng dạy môn học Sức bền Vật liệu

ThS. Hồ Thị Hiền

TS. Trần Minh Tú

ThS. Nguyễn Thị Phương Lan

Tốt

 

11. Quản lý 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

71-2009/KHXD

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phòng học trong đào tạo và sắp xếp lịch thi ở Trường Đại học Xây dựng

KS. Nguyễn Tuấn Anh

Phòng Đào tạo

 

Tốt

2.                   

72-2009/KHXD

Hoạt động Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Xây dựng trong chiến lược phát triển giai đoạn 2009-2020.

PGS.TS Trần Văn Tuấn

 

Tốt

3.                   

73-2009/KHXD

Tìm hiểu vấn đề tổ chức kho mở tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng.

Phạm Thị Mai Thanh

Phòng Thư viện

 

Tốt

4.                   

74-2009/KHXD

Bảo hiểm y tế trong Trường Đại học Xây dựng với công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và sinh viên.

BS. Đỗ Thị Hải

BS. Ngô Thị Hà

Y sĩ Trần Thị Phương Hoa

Tốt

5.                   

75-2009/KHXD

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao công tác khám chữa bệnh cho cán bộ và sinh viên Trường Đại học Xây dựng.

BS. Ngô Thị Hà

BS. Đỗ Thị Hải

Y sĩ Trần Thị Phương Hoa

Tốt

 

12. Khoa Sau đại học – Bộ môn ngoại ngữ  

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

76-2009/KHXD

Nghiên cứu đề xuất nâng cao chuyên môn trong công tác giảng dạy môn Tiếng Anh trong Trường Đại học Xây dựng.

ThS. Nguyễn Văn Tâm

 

Tốt

2.                   

77-2009/KHXD

Trình tự hợp lý dẫn dắt một bài học Tiếng Anh chuyên ngành (TACN)

ThS. Tưởng Vũ Cường

 

Khá

 

13. Khoa Vật liệu Xây dựng 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.                   

78-2009/KHXD

Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm tường nhẹ cách nhiệt theo phương pháp bán khô sử dụng phế thải khai thác than.

PGS.TS Vũ Minh Đức

ThS. Nguyễn Nhân Hòa

KS. Nguyễn Văn Đồng

KS. Bùi Thị Hoa

 

Tốt

2.                   

79-2009/KHXD

Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng cao dùng cho kết cấu mặt đường siêu mỏng

PGS.TS Phạm Hữu Hanh

KS. Nguyễn Ngọc Lâm

TS. Lê Trung Thành

Tốt

3.                   

80-2009/KHXD

Nghiên cứu sử dụng phế thải đôlômit địa phương làm vật liệu xây dựng.

TS. Vũ Đình Đấu

KS. Trần Đức Trung

Tốt

4.                   

81-2009/KHXD

Nghiên cứu ảnh hưởng của gia nhiệt đến sự tăng hàm lượng oxyt hoạt tính trong đất puzơlan bằng phương pháp phân tích nhiệt.

PGS.TS Trương Văn Ngà

 

Khá

 

14. Khoa Xây dựng Công trình thủy 

TT

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

kết quả

1.     

82-2009/KHXD

Xây dựng thuật toán và chương trình tính toán thuỷ năng và hiệu quả kinh tế trạm thuỷ điện tích tăng (TĐTN) ở Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Thượng Bằng

KS. Phạm Đức Cường

Tốt

2.     

83-2009/KHXD

Nghiên cứu tính toán thủy năng cho trạm thủy điện có hồ chứa điều tiết ngày đêm.

KS. Nguyễn Đức Hạnh

PGS.TS Nguyễn Thượng Bằng

Khá

3.     

84-2009/KHXD

Các vấn đề liên quan đến thiết kế và thi công cống lấy nước tưới trong thân đập đất.

PGS.TS Vũ Hữu Hải

KS. Ngô Xuân Thịnh

Khá

4.     

85-2009/KHXD

Nghiên cứu khả năng tháo và ổn định của đập tràn ngưỡng thấp trên nền đá.

ThS. Phạm Thành Nam

KS. Nguyễn Tuấn Vũ

Khá

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo