Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông tin chung
Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019 (16-11-2018)

       Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Khoa học Công nghệ và Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ Trường Đại học Xây dựng phối hợp tổ chức “Hội nghị khoa học Trẻ Trường Đại học Xây dựng năm 2019”. Thành phần tham gia gồmcán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đang học tập trong và ngoài trường Đại học Xây dựng. Tác giả chịu trách nhiệm chính của báo cáo có tuổi đời không quá 35;khuyến khích cán bộ của Trường đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài gửi bài tham gia Hội nghị. 

Nội dung: Báo cáo các kết quả nghiên cứu và công trình khoa học của cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đang công tác, học tập trong và ngoài Trường Đại học Xây dựng.
Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng.
Thời gian: Dự kiến Thứ 6, ngày 22 tháng 3 năm 2019.
Các mốc thời gian nộp và phản biện báo cáo: Các đơn vị, cá nhân gửi báo cáo tóm tắt và toàn văn theo địa chỉ: khoahoctre@nuce.edu.vn (Qui định về nội dung và hình thức trình bày báo cáo ở file đính kèm):
        - Trước ngày 07/01/2019: Nộp báo cáo tóm tắt.
        - Trước ngày 31/01/2019: Nộp báo cáo toàn văn.
        - Trước ngày 28/02/2019: Thông báo kết quả phản biện báo cáo.
Tuyển tập Hội nghị: Các báo cáo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị sẽ được in trong Tuyển tập báo cáo khoa học của Hội nghị, và được tính giờ chuẩn nghiên cứu khoa học mức 30 giờ cho mỗi bài. Các bài viết có chất lượng sẽ được hội đồng chuyên môn tuyển chọn và đăng trong Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng.
Địa chỉ liên hệ:
- Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phòng 102 Nhà A1 – Trường Đại học Xây dựng.
- Phòng Khoa học Công nghệ, phòng 309 nhà A1 - Trường Đại học Xây dựng. Điện thoại: (+84)24 38691435; E-mail: khoahoctre@nuce.edu.vn.

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo