Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018 (29-08-2018)

 Nhằm thống kê và hỗ trợ kinh phí đối với các sản phẩm KH&CN công bố từ tháng 1/2018, Phòng KH&CN trân trọng mời Quý Thầy/Cô điền thông tin theo Bảng kê khai dưới đây.

Biểu mẫu kê khai

Các loại sản phẩm KH&CN xem xét:

(1) Bài báo công bố trên tạp chí quốc tế uy tín;

(2) Sách xuất bản trên NXB quốc tế uy tín;

(3) Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích.

- Nếu một sản phẩm có nhiều Thầy/Cô trong Trường tham gia, đề nghị cử đại diện kê khai để tránh trùng lặp. Ngay sau khi nhận được Bảng kê khai của Thầy/Cô, P.KHCN sẽ thẩm định phân loại sản phẩm KH&CN.

- Định kỳ 6 tháng (dự kiến cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hàng năm), Nhà trường sẽ công bố công khai hỗ trợ kinh phí cho từng sản phẩm.

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo