Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018 (29-03-2018)

Ban tổ chức hoạt động KH&CN sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2017-2018 như sau:

Mẫu báo cáo / Mẫu nhận xét pb

1. Hướng dẫn sinh viên viết Báo cáo tổng kết đề tài: từ 31/3/2018 đến 10/4/2018

- Các khoa tổ chức hướng dẫn sinh viên viết Báo cáo tổng kết đề tài NCKH (kinh phí hỗ trợ là 500.000 đồng/khoa).

2. Tổ chức xét duyệt sơ khảo và phản biện đề tài: từ 17/4/2018 đến 27/4/2018:

- Các khoa thu Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên (viết theo hướng dẫn gửi kèm và ở địa chỉ: http://khcn.nuce.edu.vn/);
- Các Khoa tổ chức xét duyệt sơ khảo, kiểm tra về quy cách và khối lượng của từng đề tài.

- Đối với các đề tài đạt yêu cầu, các khoa phân công 01 phản biện cho mỗi đề tài.

3. Tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2017-2018.

- Các khoa gửi danh sách các đề tài đủ điều kiện bảo vệ, danh sách phản biện, danh sách hội đồng nghiệm thu tại các tiểu ban và 01 bản báo cáo tóm tắt đề tài (theo mẫu) về phòng KHCN trước ngày 05/5/2018.

      + Hội đồng nghiệm thu gồm: 01 chủ tịch, 01 thư ký và 03 đến 04 ủy viên. Phản biện đề tài là thành viên trong Hội đồng nghiệm thu. Giảng viên hướng dẫn không là thành viên trong Hội đồng nghiệm thu có đề tài của sinh viên mình hướng dẫn.
      + Mỗi hội đồng nghiệm thu 5-6 đề tài/buổi. Thời gian đánh giá nghiệm thu cho mỗi đề tài khoảng 30 phút.

- Họp Ban tổ chức để rà soát và thống nhất công tác tổ chức Hội nghị: thứ Ba, ngày 15/5/2018 (dự kiến).

- Thời gian tổ chức Hội nghị (dự kiến): Chủ Nhật, ngày 20/5/2018

- Các khoa nộp kết quả nghiệm thu về Phòng KHCN trước ngày 25/5/2018:
      + Kết quả đánh giá của Hội đồng nghiệm thu tại các tiểu ban;
      + Biên bản họp của khoa xác nhận các kết quả nghiệm thu tại các tiểu ban;
      + File mềm Báo cáo tổng kết đề tài sau khi đã chỉnh sửa, gửi về địa chỉ: khcn@nuce.edu.vn.

4. Xét chọn các đề tài gửi tham dự thi giải thưởng “ Sinh viên Nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Các khoa gửi về Phòng KHCN trước ngày 25/5/2018 danh sách 01đến 02 đề tài xuất sắc để gửi dự xét giải thưởng của Bộ GD&ĐT.

- Đề tài được xét chọn yêu cầu có:
      + Tính mới, tính sáng tạo; ý nghĩa khoa học, thực tiễn; kết quả phân tích, minh chứng rõ ràng, chặt chẽ;…
      + Các sản phẩm khoa học và ứng dụng như bài báo khoa học, mô hình chế tạo thử, kết quả ứng dụng, phần mềm máy tính,…

- Hội đồng khoa học Trường sẽ họp xét chọn khoảng 10 đề tài để gửi dự thi. Nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí cho các đề tài được xét chọn để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu dự giải của Bộ. Hạn nộp Bộ là ngày 30/6/2018.

Nhà trường yêu cầu ban chủ nhiệm khoa và cán bộ phụ trách khoa học khoa triển khai và thực hiện đúng các nội dung theo thông báo này. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên phối hợp cùng các khoa tổ chức các hoạt động trong tuần lễ KH&CN nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên.

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo