Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019 (21-03-2018)

Căn cứ theo Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hình thức Nghị định thư giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất đề tài, dự án KHCN thuộc lĩnh vực: Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

Thời hạn nộp hồ sơ cho Bộ KH&CN: từ ngày 15/3/2018 đến hết ngày 24/5/2018.

Chi tiết thông tin và các biểu mẫu, các đơn vị xem tại link sau:

Thông báo của Bộ KHCN

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo