Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt (19-01-2018)

 Theo công văn số 76/BTTT-CBC ngày 12/1/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí KHCN Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng được phép tăng số lượng xuất bản thành 8 số/năm, trong đó có 3 số/năm bằng tiếng Anh và 5 số/năm bằng tiếng Việt.

- Các số bằng tiếng Anh của Tạp chí KHCN Xây dựng có mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859-2996, xuất bản vào tháng 3, 7 và 11. Các số này sẽ được sử dụng để đăng ký gia nhập vào hệ thống tiêu chuẩn của ACI (ASEAN Citation Index) và định hướng trong hệ thống quốc tế Scopus. Từ năm 2017, bài báo đăng trên số tiếng Anh của Tạp chí KHCN Xây dựng được HĐCDGS ngành Xây dựng - Kiến trúc cho điểm tối đa là 1 điểm.
- Các số bằng tiếng Việt của Tạp chí KHCN Xây dựng có mã số chuẩn quốc tế ISSN 2615-9058, xuất bản vào tháng 1, 2, 5, 9 và 10. Bài báo đăng trên số tiếng Việt của Tạp chí KHCN Xây dựng được HĐCDGS ngành Xây dựng - Kiến trúc cho điểm tối đa là 0.5 điểm.
Để việc xuất bản các số tiếng Anh và tiếng Việt của Tạp chí KHCN Xây dựng được thực hiện đúng hạn, có chất lượng tốt, Trường Đại học Xây dựng yêu cầu các đơn vị thông báo cho các cán bộ giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đơn vị mình để viết bài cho Tạp chí KHCN Xây dựng.
Để tăng số lượng trích dẫn các bài báo và quảng bá rộng rãi, Tạp chí KHCN Xây dựng sẽ được xuất bản Online và miễn phí truy cập toàn văn. Nhà trường yêu cầu các cán bộ giảng viên khi viết bài gửi Tạp chí nên:
- Có trích dẫn các bài báo của Tạp chí KHCN Xây dựng;
- Sử dụng các công cụ như Google Scholar, Kudos, ORCID,… để nâng cao trích dẫn quốc tế cho các bài báo được xuất bản ở Tạp chí.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung theo thông báo này./.

Thể lệ đăng bài

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo