Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo v/v kiểm tra tiến độ đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2012-2013 (04-12-2012)

 Căn cứ vào kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2012 của trường Đại học Xây dựng và công tác năm của Đoàn Thanh niên trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ vào thông báo số 268/TB- KHCN ngày 16 tháng 8 năm 2012 về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2012-2013;

Để đọc chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm KHCN-SV.pdf

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo