Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo v/v cung cấp thông tin về chuyên gia khoa học công nghệ (05-11-2012)

Để triển khai việc xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên gia Khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ đề án đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, phương thức đánh giá, lựa chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ, ngày 14/9/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 6101/BGDĐT- KHCNMT về việc cung cấp thông tin về chuyên gia khoa học công nghệ.

Ngày 20/9/2012 Trường Đại học Xây dựng đã gửi công văn số 328/ĐHXD - KHCN về việc cung cấp thông tin về chuyên gia khoa học và công nghệ gửi tới các khoa, viện trong trường. Đối tượng kê khai là những chuyên gia khoa học công nghệ có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, am hiểu sâu chuyên ngành KH&CN, có uy tín, thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa gửi bản kê khai lý lịch về cho phòng Khoa học công nghệ.

Để đọc chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm Ly lich KH.rar

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo