Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2013 (05-11-2012)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2013;

Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, viện, bộ môn về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2013 như sau:

I. Đề tài cấp trường

1. Một số quy định khi đăng ký và xét duyệt

- Nhà trường khuyết khích các cán bộ, giảng viên trẻ đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ công tác đào tạo và quản lý trong trường.

Để biết chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm De tai cap truong 2013.rar

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo