• Trang chủ
  • Tin tức
  • Họp giữa Nhà trường với các Trung tâm, Viện trực thuộc

Họp giữa Nhà trường với các Trung tâm, Viện trực thuộc

Sáng 9 tháng 12, tại phòng 305 nhà A1 đã diễn ra buổi họp giữa Nhà trường với các Trung tâm, Viện trực thuộc dưới sự chủ trì của các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang và PGS.TS Hoàng Tùng.

Thành phần cuộc họp gồm: Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học Công nghệ, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Tổ chức Cán bộ, Lãnh đạo Trung tâm, Viện trực thuộc.

Cuộc họp đã nghe Lãnh đạo các Trung tâm, Viện báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, Lãnh đạo các Trung tâm, Viện cũng đã trình bày những thuận lợi, khó khăn mà đơn vị đã gặp phải trong nhiệm kỳ vừa qua, qua đó đề xuất với Nhà trường các cơ chế, chính sách hỗ trợ để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động.

Sau khi lắng nghe các báo cáo và đề xuất của các đơn vị, các Phó Hiệu trưởng đã thay mặt Nhà trường ghi nhận và đã trao đổi trực tiếp với từng đơn vị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị đang gặp phải. Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ cập nhật và bổ sung một số vấn đề mới trong Quy chế quản lý các Trung tâm, Viện trực thuộc theo tinh thần của cuộc họp.