Văn bản biểu mẫu

12

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Thứ Tư 31-12-2014

Thông tư này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Văn bản pháp quy

15

Nghị định 99/2014_Phát triển tiềm lực KHCN trong cơ sở GDĐH

Chủ Nhật 07-12-2014

Ngày 25/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong các cơ sở giáo dục đại học, quyết...

Văn bản pháp quy

16

Thông tư 07/2014/TT-BKHCN_ Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN

Thứ Hai 28-07-2014

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Văn bản pháp quy

15

Quyết định 12/2008 về phân loại thống kê khoa học & công nghệ

Chủ Nhật 14-09-2008

QD12/2008_bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ

Văn bản pháp quy

1 2 3