Văn bản biểu mẫu

147

Các biểu mẫu đề tài cấp Trường

Thứ Tư 11-03-2020

01. Mau dang ky DT truong 02. Mau bien ban hop xet duyet de tai don vi 03. Mau bao cao tien do de tai 04. Mau bao cao tong ket de tai 05. Mau bien ban hop xemina bo...

Biểu mẫu

1414

Các biểu mẫu đề tài KH&CN Sinh viên

Thứ Ba 10-03-2020

Các biểu mẫu Đề xuất, Viết báo cáo tổng kết và hướng dẫn viết báo cáo tổng kết đề tài KH&CN Sinh viên

Biểu mẫu

76

Mẫu đăng ký Hội nghị/Hội thảo

Chủ Nhật 08-03-2020

[KHCN]_Mẫu đăng ký HN,HT_2020

Biểu mẫu

219

Mẫu giấy đi đường

Thứ Bảy 07-03-2020

Giay di duong

Biểu mẫu

74

Nghị định số 27-NĐ-CP về chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành

Chủ Nhật 01-03-2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định...

Văn bản pháp quy

87

Nghị định 99_Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Thứ Bảy 15-02-2020

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các khoản 3, 4, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 28 và 34 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo...

Văn bản pháp quy

143

Luật giáo dục đai học hợp nhất 2018

Thứ Sáu 07-12-2018

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng...

Văn bản pháp quy

76

Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thứ Sáu 28-04-2017

Thông tư này quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ...

Văn bản pháp quy

1 2 3