Văn bản biểu mẫu

319

Các biểu mẫu đề tài KH&CN Sinh viên

Thứ Ba 10-03-2020

Các biểu mẫu Đề xuất, Viết báo cáo tổng kết và hướng dẫn viết báo cáo tổng kết đề tài KH&CN Sinh viên

Biểu mẫu

11

Mẫu đăng ký Hội nghị/Hội thảo

Chủ Nhật 08-03-2020

[KHCN]_Mẫu đăng ký HN,HT_2020

Biểu mẫu

18

Mẫu giấy đi đường

Thứ Bảy 07-03-2020

Giay di duong

Biểu mẫu

11

Nghị định số 27-NĐ-CP về chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành

Chủ Nhật 01-03-2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định...

Văn bản pháp quy

18

Nghị định 99_Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Thứ Bảy 15-02-2020

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các khoản 3, 4, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 28 và 34 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo...

Văn bản pháp quy

21

Luật giáo dục đai học hợp nhất 2018

Thứ Sáu 07-12-2018

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng...

Văn bản pháp quy

9

Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thứ Sáu 28-04-2017

Thông tư này quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ...

Văn bản pháp quy

21

Thông tư liên tịch số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Chủ Nhật 07-06-2015

Thông tin văn bản số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Số hiệu 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Ngày ban hành 22/04/2015 Thời gian bắt đầu hiệu lực 08/06/2015 Loại văn bản Thông tư liên tịch Cơ quan ban hành Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công...

Văn bản pháp quy

1 2 3