Biểu mẫu đề tài cấp trường

856

Quy trình và biểu mẫu nghiệm thu đề tài Trọng điểm loại bài báo quốc tế ISI/Scopus

Thứ Sáu 24-04-2020

0. Quy trinh nghiem thu de tai 01.DTCS loai ISI-Scopus-BCTK 02.-DTCS-loai-ISI-Scopus-BCCV 03.-Ho-so-thanh-quyet-toan-de-tai-ISI-Scopus-1

Biểu mẫu đề tài cấp trường

608

Các biểu mẫu đề tài cấp Trường trọng điểm

Thứ Tư 11-03-2020

01. Mau dang ky DT trong diem 02. Mau bien ban hop xet duyet de tai don vi 03. Mau bao cao tien do 04a. Mau Bia thuyet minh 04b. Mau thuyet minh 04c. Mau du toan 05. Mau bien...

Biểu mẫu đề tài cấp trường

258

Các biểu mẫu đề tài cấp Trường

Thứ Tư 11-03-2020

01. Mau dang ky DT truong 02. Mau bien ban hop xet duyet de tai don vi 03. Mau bao cao tien do de tai 04. Mau bao cao tong ket de tai 05. Mau bien ban hop xemina bo...

Biểu mẫu đề tài cấp trường