Tin tức

191

Cách kiểm tra tạp chí khoa học Quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS

Thứ Hai 06-04-2020

Để kiểm tra các tạp chí Quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS, Quý Thầy/Cô có thể tham khảo đường Link các trang website dưới đây: Tạp chí thuộc danh mục SCOPUS: https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=sourceinfo Xếp hạng Tạp chí theo Q1, Q2,...

Tin tức

13

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KHCN cấp Trường trọng điểm loại năm 2020

Thứ Hai 06-04-2020

Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KHCN cấp Trường trọng điểm loại năm 2020, bao gồm 02 đề tài trọng điểm loại 1 và 47 đề tài trọng điểm loại 2.

Thông báo cá nhân

47

Các biểu mẫu đề tài cấp Bộ Xây dựng

Thứ Bảy 04-04-2020

Phiếu đề xuất Phòng KHCN sẽ tiếp tục cập nhật bổ sung các mẫu bước sau.

Biểu mẫu

42

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ GD&ĐT năm 2021

Thứ Bảy 04-04-2020

Thực hiện Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch hoạt động...

Thông báo

51

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Xây dựng năm 2021

Thứ Bảy 04-04-2020

Thực hiện Công văn số 1411/BXD-KHCNMT ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Bộ Xây dựng tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ...

Thông báo cá nhân

46

Quyết định phân bổ kinh phí thưởng bài báo ISI năm 2019 theo quyết định 718/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2020

Thứ Hai 30-03-2020

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE trong năm...

Thông báo cá nhân

9

Quyết định thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI/Scopus năm 2019

Thứ Hai 30-03-2020

Trong năm 2019, có 42 bài báo ISI và 37 bài báo Scopus được xét thưởng theo quy chế.

Thông báo cá nhân

54

NUCEWALL – SẢN PHẨM MỚI THAY THẾ GẠCH ĐẤT NUNG TRUYỀN THỐNG

Chủ Nhật 29-03-2020

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTG của Chính phủ và Thông tư 13/2017/TT-BXD về việc thay thế gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng, Công ty Cổ phần tường nhẹ Nucewall đã cùng với các chuyên gia...

Chuyển giao công nghệ

39

Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6

Thứ Tư 25-03-2020

Ngày 19/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (KH&CN) đã có Công văn số 903/BGDĐT-KHCNMT thông báo kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6.

Thông báo

46

Thông báo tham gia, hưởng ứng cuộc thi GreenTech

Thứ Tư 25-03-2020

Cuộc thi GreenTech - Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên toàn quốc do Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường - trực thuộc Bộ TN&MT...

Thông báo

1 2 3 4 5 6