Bài báo quốc tế

85

Danh mục bài báo quốc tế năm 2020 của Giảng viên Trường Đại học Xây dựng

Thứ Hai 20-07-2020

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Xây dựng đã có 154 bài báo ISI/Scopus.

Bài báo quốc tế

302

Danh mục bài báo ISI được Bộ GD&ĐT khen thưởng năm 2019

Thứ Hai 16-03-2020

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ra Quyết định 718/QĐ-BGDĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE...

Bài báo quốc tế

179

Danh mục bài báo quốc tế ISI/Scopus năm 2019 của Giảng viên Trường Đại học Xây dựng

Thứ Bảy 07-03-2020

Năm 2019 tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng mạnh về số lượng công bố quốc tế của giảng viên trường Đại học Xây dựng, vượt ngưỡng 109 bài: gồm 63 bài ISI và 46 bài Scopus.

Bài báo quốc tế

36

Danh mục bài báo quốc tế năm 2018 của Giảng viên Trường Đại học Xây dựng

Thứ Bảy 18-01-2020

Năm 2018, Trường Đại học Xây dựng, 66 ISI/Scopus.

Bài báo quốc tế