Các biểu mẫu tính giờ NCKH của Giảng viên

Căn cứ Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Xây dựng, ban hành theo Quyết định số 503/QĐ-ĐHXD ngày 17/5/2017, các giảng viên tiến hành kê khai giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) từ các hoạt động KH&CN trong năm học 2019 – 2020 theo mẫu đính kèm

Mau ke khai gio NCKH 2019-2020 – Updated

Link download QD 503/QĐ-ĐHxD – Quy định chế độ làm việc đối với giảng viện ĐHXD

Quy dinh che do lam viec doi voi GV Truong DHXD