• Trang chủ
  • Tin tức
  • 06 giảng viên của Trường có chỉ số H-index theo Google Scholar vượt 10

06 giảng viên của Trường có chỉ số H-index theo Google Scholar vượt 10

Nhà trường xin chúc mừng 6 thầy/cô có chỉ số H-index theo Google Scholar vượt 10

TT Họ và tên Bộ môn Khoa H index Tổng số trích dẫn Số trích dẫn năm 2020 Số trích dẫn năm 2021
(tính đến 26/4/2021)
1 Nguyễn Việt Anh BM Cấp thoát nước Khoa Kỹ thuật môi trường 13 710 93 53
2 Phạm Thái Hoàn BM Công trình BTCT Khoa Xây dựng 11 321 96 46
3 Nguyễn Đức Lượng BM Công nghệ và Quản lý MT Khoa Kỹ thuật môi trường 11 273 64 25
4 Phạm Văn Tòng BM Vật lý Khoa Cơ khí xây dựng 10 412 61 31
5 Trần Minh Tú BM Sức bền vật liệu Khoa Xây dựng 10 248 82 50
6 Trần Thị Việt Nga BM Cấp thoát nước Khoa Kỹ thuật môi trường 10 545 97 50

(Số liệu cập nhật đến hết 26/4/2021)