Thông báo

Xem thêm
39

Thứ Sáu 14-05-2021

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2021 như sau: 1. Mục tiêu tài trợ: – Tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam....
39

Thứ Sáu 07-05-2021

Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển xây dựng bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - International Conference on sustainable construction development in the context of climate change in the Mekong data" (SCD2021) được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và các cơ quan: Bộ Xây dựng, Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam, Hội Kết cấu và Công nghệ xây...
308

Thứ Sáu 23-04-2021

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-ĐHXD ngày 11/9/2020 về Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Xây dựng, Nhà trường thông báo đến các Khoa, Bộ môn kế hoạch kê khai hoạt động và sản phẩm nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2020-2021 như sau: Link download các biểu mẫu kê khai [pdf-embedder url="http://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/Thong-bao-ke-khai-hoat-dong-NCKH-nam-hoc-2020-2021.pdf" title="Thong bao ke khai hoat dong NCKH nam hoc 2020-2021"]
1637

Thứ Hai 19-04-2021

Nhằm mục đích khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của sinh viên, hướng tới việc tạo ra các ý tưởng và sản phẩm thiết thực, các giải pháp quản lý đổi mới sáng tạo có tiềm năng khởi nghiệp hướng tới việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam của Liên Hiệp Quốc (Sustainable Development Goal 17 - SDG 17), Trường Đại học Xây dựng tổ chức cuộc thi Ý...
57

Thứ Năm 15-04-2021

Ngày 17/3/2021, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-BCA-C07 ngày 17/3/2021 về tổ chức Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về PCCC và CNCH năm 2021-2022.
212

Thứ Ba 13-04-2021

Căn cứ Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022,
125

Thứ Sáu 09-04-2021

Thực hiện Công văn số 2894/BGTVT-KHCN ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo mẫu kèm theo. Đề nghị các đơn vị/cá nhân gửi file đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022 về Phòng Khoa học Công nghệ theo địa chỉ email: khcn@nuce.edu.vn và Lãnh đạo Khoa trước ngày...
70

Thứ Tư 07-04-2021

Nhằm mục đích trao đổi, thảo luận về các tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Xây dựng tổ chức buổi Tọa đàm hướng dẫn thủ tục chuẩn bị hồ sơ GS/PGS. Thời gian: 14h Thứ 6 ngày 9/4/2021 Địa điểm: Phòng họp 13H2 Thành phần tham dự:  Đại diện Ban Giám hiệu và các...
216

Thứ Hai 22-02-2021

Kế hoạch xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ năm 2021
184

Thứ Năm 18-02-2021

Thực hiện Công văn số 154/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ KHCN theo hướng dẫn trong công văn đính kèm.
226

Thứ Năm 18-02-2021

Thực hiện Công văn số 562/BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm 2022
188

Thứ Sáu 22-01-2021

Thực hiện Công văn số 82/BXD-KHCNMT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Xây dựng tạo thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án BVMT đợt 2 trong năm 2021, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất theo một số nội dung định hướng sau: [pdf-embedder url="http://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/Công-văn-đề-xuất-nhiệm-vụ-dự-án-đợt-2_2021-BXD.pdf" title="Công văn đề xuất nhiệm vụ, dự án đợt 2_2021 BXD"]
399

Thứ Sáu 22-01-2021

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nhất là đẩy mạnh công bố quốc tế, biểu dương các công bố quốc tế có chất lượng của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Xây dựng, Nhà trường tổ chức Giải thưởng dành cho bài báo quốc tế ISI/Scopus có hệ số ảnh hưởng tốt nhất hàng năm
555

Thứ Năm 31-12-2020

Link download danh muc đề tài [pdf-embedder url="http://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/2021-QD-Giao-nhiem-vu-de-tai-cap-truong.pdf" title="2021 - QD Giao nhiem vu de tai cap truong"]
495

Thứ Tư 30-12-2020

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020, Nhà trường thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2020, cụ thể như sau: [pdf-embedder url="http://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/TB-ke-hoach-nghiem-thu.pdf" title="TB ke hoach nghiem thu"] Phu luc 2. Mau bao cao tong ket Phu luc 3. Mau bien ban danh gia o bo mon Phu luc 4. Mau nhan xet de tai
851

Thứ Ba 29-12-2020

Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 với tổng số 193 đề tài cho các sinh viên và giảng viên hướng dẫn (Danh mục kèm theo)

Đối tác